Vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb v roce 2015

30. 10. 2015
Projekt „Vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb" reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/A7­.00080 je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
  • Určeno pro poskytovatele sociálních služeb. Kurzy v rámci tohoto projektu jsou hrazené z prostředků EU a rozpočtu ČR.
  • Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Prioritní osa: č. 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
  • Oblast podpory: č. 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  • Realizátor: bfz o.p.s.
  • Trvání: 1.9.2013 – 30.6.2015
  • Celkový rozpočet: 5 517 569,00 Kč
  • Místo realizace: Jihočeský a Plzeňský kraj
  • Rozdělení financování: 85% ERDF, 15% státní rozpočet Č

Projekt „Vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb" je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb z Jihočeského a Plzeňského kraje. Je zaměřen na tři okruhy vzdělávání – doplnění vzdělání prostřednictvím kvalifikačních kurzů stávajících a nových zaměstnanců a dále další odborné vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb a odborné vzdělávání vedoucích pracovníků. Další aktivitou jsou odborné výměnné stáže zaměstnanců mezi zařízeními obou krajů.

 

top