Vítejte na našich stránkách

Domov seniorů TGM je pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory. Poskytujeme tři sociální služby - Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službu.
Poskytujeme kvalitní sociální služby zaměřené na podporu soběstačnosti, udržení a rozvoj sociálních kontaktů v souladu s respektováním důstojnosti a základních lidských práv a svobod.
Lidskost není v tom, že horujeme o celém lidstvu, nýbrž v tom, že jednáme lidsky.

Naši partneři

top