Domov pro seniory

Informace o službě

  • Našim klientům poskytujeme ubytování, stravování a aktivní využití volného času s podporou navazování kontaktů a mezilidských vztahů.
  • Veškeré sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím 24 hodinové péče všeobecných zdravotních sester a přímou péčí pracovníků v sociálních službách.
  • Prostřednictvím zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách nabízíme individuální přístup v pomoci při zvládání běžných činností s podporou nácviku péče o vlastní osobu. Osobní přístup k jednotlivým klientům je zajištěn formou individuálního plánování a sestavených plánů péče.

Cílová skupina

Senioři a osoby nad 65 let věku s tělesným postižením nebo osoby, které jsou z důvodu svého věku a zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby.

Kapacita

Kapacita domova pro seniory je 69 lůžek.

Poslání

Posláním Domova pro seniory je poskytovat důstojné a bezpečné zázemí seniorům nad 65 let věku, kteří jsou zejména z důvodu svého věku či zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby.

Ceník úhrad za poskytování služby domov pro seniory v Domově seniorů TGM

Platnost od 1.3.2024
 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a novely vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1.3.2024.

 

Mohlo by vás zajímat

top