Domov pro seniory

domov pro seniory

 

 • Našim klientům poskytujeme ubytování, stravování a aktivní využití volného času s podporou navazování kontaktů a mezilidských vztahů.
 • Veškeré sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím 24 hodinové péče všeobecných zdravotních sester a přímou péčí pracovníků v sociálních službách.
 • Prostřednictvím zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách nabízíme individuální přístup v pomoci při zvládání běžných činností s podporou nácviku péče o vlastní osobu. Osobní přístup k jednotlivým klientům je zajištěn formou individuálního plánování a sestavených plánů péče.


CÍLE SLUŽBY

 
 • Umožnit prožít důstojné a aktivní stáří bez pocitu osamění.

 • Zajistit bezpečný a příjemný pobyt všem klientům, prostřednictvím zútulnění společných prostor se zajištěním kvalitních služeb školených pracovníků.

 • Aktivně podporovat soběstačnost klientů, vyplnit volný čas klientů činnostmi, které povedou k pocitu jejich fyzické i duševní pohody.

 • Poskytovat komplexní ošetřovatelské a sociální služby, podporovat individuálnost péče prostřednictvím plánů péče (pro pečovatele) a ošetřovatelských plánů péče (pro zdravotní sestry), šitých na míru klientovi.

 • Podporovat individuální zájmy a přání klienta prostřednictvím individuálního plánování. Poskytovat mu podporu při jejich realizaci prostřednictvím klíčového pracovníka.

 • Co nejdéle udržet soběstačnost klienta, napomáhat aktivizaci a jeho zapojení do společenského dění v domově.

 • Podporovat klienta ve styku s rodinou a naopak rodinu zapojovat do dění domova.

 • Zprostředkovat navazování společenských kontaktů v rámci projektu „Domov bez barier“ a tím pomáhat v setkávání našich klientů s osobami z veřejnosti, nejlépe ve věku našich seniorů, pořádáním společenských akcí a besed a tím docílit navazování vzájemných kontaktů vedoucích později i k pozdějšímu přátelství. Podporovat vědomě dobré jméno Domova seniorů TGM.

 • Zprostředkovávat setkávání klientů s mladou generací v rámci projektu „Vzdělávání bez barier“.

 • Poskytovat kvalitní stravování z kvalitních surovin z vlastní kuchyně.

Poskytované služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • pomoc při poskytnutí stravy,

 • dodržování pitného režimu,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností

 • vedoucích k sociálnímu začlenění

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla..

   

v rámci služby Domov pro seniory poskytujeme také tyto služby


Ubytování

Všechny pokoje jsou bezbariérové.

 

Vybavení pokojů:

 • polohovací lůžka

 • noční stolek

 • šatní skříň

 • stůl

 • židle

 • vědomě podporujeme klienty, aby si po dohodě pokoj doplnil vlastním drobným vybavením, aby se cítil „jako doma“

 • pokoje jsou v předpokojích vybaveny jednou koupelnou s toaletou a většina pokojů je navíc vybavena další samostatnou toaletou navíc

 • součástí všech pokojů, koupelen a toalet je signalizace pro přivolání sestry

volnočasové aktivity

Náš domov se soustředí na nabízení aktivit a terapeutických služeb dle hesla: „Nejen chlebem je člověk živ!“

Volnočasové aktivity jsou určené pro aktivní využití volného času klientů a jsou zaměřeny na podporu zdraví a celkovou pohodu klienta. Jsou zajišťovány našimi aktivizačními pracovnicemi.

Cílem je umožnit klientům účastnit se každodenních aktivit, se zaměřením na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, citlivosti, vytrvalosti a tím podporovat zdraví a duševní pohodu klienta prostřednictvím smysluplné aktivity.

AKTIVITY V NAŠEM DOMOVĚ JSOU ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNY Z DOTACE MĚSTA BEROUN.

Aktivity:

 • cvičení a trénování paměti
 • práce s vlnou a textilem a další
 • příprava věnců a ozdob na Vánoce a Velikonoce
 • zooterapie
 • muzikoterapie
 • sledování filmů na přání a další
 • spolupráce s rodinami
 • výlety do přírody
 • vernisáže
 • keramika
 • koncerty
 • a další