Kdo jsme

 

Domov seniorů TGM je příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem

poskytující pobytové sociální služby.

srdce na dlani

Při zahájení provozu Domova bylo nejdůležitější věcí sestavení dobrého týmu pracovníků, kteří jsou schopní, jak profesně, tak i fyzicky, s citlivým přístupem vykonávat danou práci. Mohu říci, že v tuto chvíli máme stabilní tým plný skvělých lidí, kteří svou práci vykonávají na vynikající úrovni. Jsem nesmírně rád, že jsme se zaměstnanci jedna velká rodina.

Mgr. Ondřej Šimon, MPA,ředitel Domova seniorů TGM
Snažíme se rozšiřovat doplňkové služby pro naše klienty, a také poskytnout tyto služby i seniorům, kteří nejsou v našem zařízení ubytováni. Konečným záměrem je učinit domov seniorů otevřený všem seniorům s cílem umožnit jejich vzájemný kontakt dle našeho hesla „Domov bez bariér“. Proto jsme v našem domově zavedli možnost bezplatně se účastnit volnočasových aktivit, která platí pro seniory z veřejnosti. Přijďte mezi nás, jste vítáni!
Mgr. Ondřej Šimon, MPA,ředitel Domova seniorů TGM