Jak požádat o službu

Informace pro zájemce o pobyt

Máte zájem o pobyt v našem domově pro seniory pro svého tatínka, maminku, sebe či jiné osoby ve vašem okolí? Zde vám poskytneme základní informace k tomu, jak postupovat.
01

Podání žádosti

Nejdříve podáte ,,Žádost o poskytování sociální služby“, kterou naleznete v sekci Dokumenty, nebo si ji můžete vyzvednout na recepci Domova. Žádost můžete podat poštou, elektronicky emailem, nebo podat osobně v Domově TGM Beroun.
02

Zpracování žádosti

Po doručení žádost zařadíme do pořadníku a zašleme vám písemné vyrozumění. Pokud vaše žádost nebude splňovat zákonné podmínky k umístění do vámi zvolené služby, o této skutečnosti vás okamžitě písemně vyrozumíme, včetně zdůvodnění. V tomto případě Vám poskytneme informace o možnostech řešení vaší situace. Zařadíme-li vaši žádost do naší evidence, budeme ji žádost evidovat maximálně po dobu 5 let od posledního kontaktu s vámi. Jednou ročně budete vyzváni k aktualizaci vaší žádosti (viz ,,Aktualizace žádosti o poskytování sociální služby“ v sekci Dokumenty). Jakékoliv změny, které u vás nastanou, byste nám měli neprodleně písemně sdělit.
03

Výběr žadatele

Přihlížíme k momentální situaci každého žadatele. Sociální pracovnice, na základě vašeho souhlasu s umístěním, provede spolu s vedoucí zdravotně-sociálního úseku „Sociální šetření“ (ve vaší domácnosti, popř. ve zdravotnickém nebo jiném zařízení, ve kterém jste umístěni). Po provedeném šetření a po dodání vyplněného formuláře „Vyjádření lékaře“ posoudí svolaná Komise pro výběr nového klienta, zda splňujete podmínky umístění do vybrané služby.

Pak už zbývá jen nastoupit :)

Těšíme se na Vás!

Kontaktní osoby pro zájemce o službu

sociální pracovník
Mgr. Iva Kaucká, DiS.
sociální pracovnice
Mgr. Lucie Kubková
top