Odlehčovací služba

odlehčovací služba

 

 • Odlehčovací služba je poskytována na dobu nejdéle 3 měsíců s cílem umožnit osobě, která o seniora pečuje, nezbytný odpočinek nebo této osobě umožnit vykonání jiných činností při kterých nemůže o svěřenou osobu dostatečně pečovat.
 • Veškeré sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím 24 hodinové péče všeobecných zdravotních sester a přímou péčí pracovníků v sociálních službách.
 • Služby jsou klientovi poskytovány prostřednictvím všeobecných zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách na základě individuálních potřeb, mapovaných u každého klienta před nástupem do odlehčovací služby. Služby jsou realizovány se zřetelem na přání a individuální potřeby klienta se snahou o jeho zapojení do společenského dění v domově.Cíle Odlehčovací služby

 • Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a tím zajistit péči tak, aby klient nestrádal a necítil se osamělý po dobu pobytu.

 • Maximálně spolupracovat s osobou pečující o klienta a poskytnout v největší možné míře služby, na které je klient zvyklý ve svém domácím prostředí, na základě mapování individuálních potřeb klienta při nástupu.

 • Napomáhat soběstačnosti klienta, napomáhat aktivizaci a jeho zapojení do společenského dění v našem Domově ve společnosti svých vrstevníků.

 

lékařská péče u klientů odlehčovací služby

U klientů Odlehčovací služby zajišťujeme nutný doprovod k lékaři v případě, že doprovod osoby blízké není možný.
V případě zhoršení zdravotního stavu si klient či kontaktní osoba zajišťuje domluvu a realizaci (dopravu) návštěvy svého praktického lékaře svými vlastními silami nebo s využitím pomoci-doprovodu osoby blízké. V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu zajišťujeme odvoz do nemocnice rychlou záchrannou službou.

Ubytování

Vybavení pokojů:

 • polohovací lůžka

 • noční stolek

 • šatní skříň

 • stůl

 • židle

 • klient si po dohodě může pokoj doplnit vlastním drobným vybavením, které mu připomíná vlastní domov (je možné vybavit vlastní televizí)

 • každý pokoj má svoji koupelnu s toaletou

 • součástí pokojů i koupelny je signalizace pro přivolání sestry