Odlehčovací služba

Informace o službě

  • Odlehčovací služba je poskytována na dobu nejdéle 3 měsíců s cílem umožnit osobě, která o seniora pečuje, nezbytný odpočinek nebo této osobě umožnit vykonání jiných činností při kterých nemůže o svěřenou osobu dostatečně pečovat.
  • Veškeré sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím 24 hodinové péče všeobecných zdravotních sester a přímou péčí pracovníků v sociálních službách.
  • Služby jsou klientovi poskytovány prostřednictvím všeobecných zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách na základě individuálních potřeb, mapovaných u každého klienta před nástupem do odlehčovací služby. Služby jsou realizovány se zřetelem na přání a individuální potřeby klienta se snahou o jeho zapojení do společenského dění v domově.

Cílová skupina

Senioři a zdravotně postižené osoby nad 55 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení. O tyto seniory je jinak pečováno jejich blízkými v jejich domácím prostředí.

Kapacita

Celková kapacita odlehčovací služby je 3 lůžek.

Poslání

Posláním odlehčovací služby je poskytnutí sociálních pobytových služeb seniorům a zdravotně postiženým osobám nad 55 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které jinak dlouhodobě pečují jiné osoby v jejich domácím prostředí.

Ceník úhrad za poskytování odlehčovací služby v Domově seniorů TGM

platnost od 1.3.2024

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1.3.2024.

 

Mohlo by vás zajímat

top