Domov se zvláštním režimem

domov se zvláštním režimem

 

 • Klientům poskytujeme ubytování, stravování a individuální péči prostřednictvím všeobecných zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách.
 • Veškeré sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím péče všeobecných zdravotních sester nebo 24 hodinovou přímou péčí pracovníků v sociálních službách. ​
 • Ošetřovatelskou péči provádíme na základě sestavených individuální plánů péče klienta ve vazbě na jejich aktuální psychický a fyzický stav. Služby jsou poskytovány se zřetelem na osobní potřeby klienta, na jeho vnitřní pocit bezpečí se snahou o udržení soběstačnosti a aktivního života.

Cíle služby 

 • Umožnit prožít důstojné stáří v bezpečí a pochopení bez pocitu osamění.
 • Poskytovat péči klientům služby Domova se zvláštním režimem jejich zařazením mezi ostatní klienty pobytových služeb s cílem zamezit vyloučení a izolování od svého okolí. Tato péče je poskytována především u klientů s počínající a mírnou demencí.

 • Napomáhat soběstačnosti klienta, možné aktivizaci dle jeho přání a potřeb a možností jeho zapojení do společenského dění v závislosti na aktuálním fyzickém a psychickém stavu klienta.

 • V rozvinuté fázi demence poskytovat šetrné a systematické vedení k dodržování denního rytmu a činností s ohledem na přání a možnosti klienta, které povedou k možnému udržování soběstačnosti, co nejdéle to bude možné.

 • Poskytovat komplexní ošetřovatelské a sociální služby na základě osobního cíle a sestaveného plánu ošetřovatelské péče v závislosti na aktuálním fyzickém a psychickém stavu klienta.

 • Zabezpečit správnou péči prostřednictvím – komunikace ošetřujícího lékaře (psychiatra) klienta a zdravotnického zaměstnance Domova – s následným vyhodnocením a sestavením plánu ošetřovatelské péče klienta.

 • Zabezpečit správnou péči prostřednictvím předávání informací na schůzkách „Týmu pro individuální péči klienta“ a „Pracovního týmu“ (např. správný přístup ke klientovi a ošetřovatelských technikách směrem ke klientovi)

 • Maximálně spolupracovat s okruhem osob blízkých klienta a snažit se je motivovat ve spolupráci v oblasti udržení především psychické i fyzické kondice klienta (častější návštěvy, obklopit klienta věcmi, ke kterým má osobní vztah, podpora klienta k fyzické aktivitě-pravidelné procházky)


  Poskytované služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • pomoc při poskytnutí stravy,

 • dodržování pitného režimu,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí,

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla..

v rámci služby Domov se zvláštním režimem poskytujeme také tyto služby


Ubytování

Všechny pokoje jsou bezbariérové.

Vybavení pokojů:

 • polohovací lůžka

 • noční stolek

 • šatní skříň

 • stůl

 • židle

 • klient si po dohodě může pokoj doplnit vlastním drobným vybavením

 • každé dva pokoje jsou v předpokojích vybaveny jednou koupelnou s toaletou a další samostatnou toaletou navíc

 • součástí všech pokojů, koupelen a toalet je signalizace pro přivolání sestry

 • na pokojích je možnost připojení k internetu


   

  volnočasové aktivity
   

  Náš domov se soustředí na nabízení aktivit a terapeutických služeb dle hesla: „Nejen chlebem je člověk živ!“

  Volnočasové aktivity jsou určené pro aktivní využití volného času klientů a jsou zaměřeny na podporu zdraví a celkovou pohodu klienta. Jsou zajišťovány školenými instruktorkami v přímé péči.

  Cílem je umožnit klientům účastnit se každodenních aktivit, se zaměřením na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, citlivosti, vytrvalosti a tím podporovat zdraví a duševní pohodu klienta prostřednictvím smysluplné aktivity.

  AKTIVITY V NAŠEM DOMOVĚ JSOU ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNY Z DOTACE MĚSTA BEROUN.

  Aktivity:

 • cvičení a trénování paměti
 • práce s vlnou a textilem a další
 • příprava věnců a ozdob na Vánoce a Velikonoce
 • zooterapie
 • muzikoterapie
 • sledování filmů na přání a další
 • spolupráce s rodinami
 • výlety do přírody
 • vernisáže
 • keramika
 • a další