Domov se zvláštním režimem

Informace o službě

  • Klientům poskytujeme ubytování, stravování a individuální péči prostřednictvím všeobecných zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách.
  • Veškeré sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím péče všeobecných zdravotních sester nebo 24 hodinovou přímou péčí pracovníků v sociálních službách. ​
  • Ošetřovatelskou péči provádíme na základě sestavených individuální plánů péče klienta ve vazbě na jejich aktuální psychický a fyzický stav. Služby jsou poskytovány se zřetelem na osobní potřeby klienta, na jeho vnitřní pocit bezpečí se snahou o udržení soběstačnosti a aktivního života.

Cílová skupina

Osoby nad 55 let věku, které z důvodu svého chronického duševního onemocnění, se závislostí na návykových látkách, z důvodu stařecké, Alzheimerovy nebo jiné formy demence jsou závislé na pomoci druhé osoby.

Kapacita

Celková kapacita služby Domov se zvláštním režimem je 23 lůžek.

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytnutí důstojného zázemí a kvalitních ošetřovatelských služeb osobám ve věku nad 55 let, které z důvodu svého chronického duševního onemocnění, se závislostí na návykových látkách, z důvodu stařecké, Alzheimerovy nebo jiné formy demence jsou závislé na pomoci druhé osoby.

Ceník úhrad za poskytování služby domov se zvláštním režimem v Domově seniorů TGM

Platnost od 1.3.2024
 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a novely vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1.3.2024.
 

Mohlo by vás zajímat

top