Dobrovolnictví

Dobrovolnictví v našem Domově

Dobrovolnictví znamená darovat kousek sebe někomu jinému. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje. Zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností. Je obohacením v mezilidských vztazích.

Již od vzniku našeho zařízení se snažíme podporovat dobrovolnickou činnost, která se děje ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Kladno.

Kdo může být dobrovolník?

Dobrovolníky se stávají obyčejní, přesto nevšední lidé, kteří dovršili věk 15 let. Jejich neobyčejnost spočívá v tom, že se rozhodli věnovat zdarma část svého času a energie tomu, aby byli užiteční světu, ve kterém žijí. Smyslem činnosti dobrovolníků je přinést klientům něco navíc, pomoci jim radovat se ze života, vyplnit jejich volný čas.

Co vám dobrovolnictví přinese?

Setkávání se skupinou lidí s jinými životními zkušenostmi může být pro Vás velkým obohacením. Přináší dobrý pocit, protože děláte smysluplné činnosti, které vykonáváte pro ostatní. Může Vám přinést větší spokojenost se životem, protože si můžete uvědomit, že Vaše problémy se mohou zdát malicherné ve srovnání s těžkostmi jiných.

Jak se můžete zapojit i vy?

Můžete pomoci vyplnit, nebo zpestřit přirozené trávení volného času našich klientů (procházky, hraní společenských her, předčítání). Můžete přijít na návštěvu a trávit čas povídáním si s klientem u lůžka. Můžete doprovodit naše klienty do různých institucí (kino, divadlo, návštěva muzea). Pro skupinu klientů můžete připravit (hudební / divadelní / taneční produkce, cestopisné nebo historická povídání nebo připravit jiný zajímavý program).

Kontaktujte nás

Jestliže se chcete zapojit do našeho dobrovolnického programu, neváhejte nás kontaktovat.
sociální pracovník
Mgr. Iva Kaucká, DiS.
sociální pracovnice
Mgr. Lucie Kubková
top