Oslava 11. výročí Domova seniorů a slavnostní ocenění

11. 10. 2022
V první polovině měsíce října u nás proběhla oslava 11. výročí založení zdejšího domova. V rámci oslav byli též oceněni vybraní klienti za svojí aktivitu v domově, zaměstnanci za obětavou a dlouholetou práci a dobrovolníci, za svoji pomoc  nebo  milou společnost, kterou dělají našim klientům. Všichni ocenění obdrželi drobné dárky a po slavnostním ceremoniálu jsme si společně užili hudební vystoupení Tomáše Ringela.