Beseda knihovna

12. 12. 2019
Do knihovny našeho domova zavítali zajímaví hosté.
Dozvěděli jsme se o novinkách v knižním světě.