PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 8. 12. 2020

04. 12. 2020

Pravidla pro umožnění vstupu návštěvníků do
Domova seniorů TGM

 

 • Pro návštěvy jsou vyhrazeny tyto návštěvní hodiny:
  • úterý, čtvrtek a sobota od 9:00 do 11:00 a od 16.30 do 18.30 hodin (včetně opuštění budovy)
 • Termín návštěvy je nutné si předem zarezervovat prostřednictvím telefonu na recepci 311 517 982 každý den od 07:00 do 14:00 hodin. Nebude-li návštěvník objednán, musí vyčkat mimo budovu na čas, který nemá nikdo zamluven.
 • Návštěvníkům doporučujeme se předem informovat na telefonním čísle 777 773 297, zda zdravotní stav klienta umožňuje vykonání návštěvy. U klientů, kteří jsou pozitivně testováni na COVID-19, nebo jsou v karanténě není návštěva možná.
 • Domov seniorů TGM nebude provádět testování třetích osob z důvodu nedostatku personální kapacity. Seznam nejbližší odběrových míst je zveřejněn níže.
 • Návštěva je podmíněna doložením dokladu o absolvování RT-PCR vyšetření, nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy nebo předložení dokladu o prodělání onemocnění COVID-19 v uplynulých 90 dnech​.
 • Návštěvník musí vyplnit prohlášení, které mu bude předloženo na recepci.
 • Doporučená délka návštěvy je maximálně 60 minut.
 • Počet návštěvníků je omezen na jednu dospělou osobu k určitému klientovi denně.
 • Návštěvníci si při vstupu do budovy mohou zakoupit nový respirátor FFP2, pokud nemají vlastní. Upozorňujeme, že respirátor FFP2 účinně chrání maximálně 4 hodiny. Doporučujeme, aby návštěvníci měli tyto další ochranné pomůcky: rukavice, plášť a návleky na boty. Aktuální cena je k dotazu na recepci. Platbu za ochranné pomůcky uhradí návštěvník hotově na místě, ihned po převzetí pomůcek.​
 • Návštěvníci jsou povinni mít ochranné pomůcky nasazené po celou dobu návštěvy. V případě, že bude zjištěno, že návštěvník tuto povinnost porušuje, bude mu návštěva ukončena.
 • Navštěvovaní klienti budou mít dle jejich psychických i fyzických možností na ústech a nose ochranou roušku. Rouška bude dle možností také nasazena klientovi, který bude přítomen návštěvy spolubydlícího na dvoulůžkovém pokoji.
 • Návštěvníci se při návštěvě zdržují pouze na vyhrazených místech a nebo u klienta na pokoji, nevycházejí do ostatních společných prostor.

Nejbližší odběrové místo s možností provedení POC testu je: 

ON Hořovice https://www.nemocnice-horovice.cz/chci-se-objednat, kde tyto testy provádí https://altoa.cz/antigenni-test, cena testu s potvrzením 550,-Kč Zjišťujeme další odběrová centra.
Zde odkaz na seznam všech odběrových míst https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/