VYJÁDŘENÍ PANA ŘEDITELE

09. 12. 2020
Vážení klienti, příbuzní, a návštěvníci našeho domova,

vzhledem k tomu, že se nám ve velké míře množí negativní reakce na vzniklou situaci ohledně návštěv v Domově, dovolte mi, abych se k celé situaci osobně vyjádřil takto hromadně.

Věřte mi, že chápu vaše rozhořčení z daných pravidel a opravdu jsem si vědom, že situace pro naše klienty a pro vás, rodinné příslušníky, je náročná. Zkuste ale pochopit vy nás. Náš domov poskytl útočiště pro vaše blízké, když už nebyli schopni se o sebe postarat. Poskytujeme jim domov a staráme se o ně tak, jak bychom se starali o své babičky, dědečky, maminky, tatínky. Jsou také svým způsobem naše rodina a chceme pro ně jen to nejlepší. Z toho vyplývá, že naší největší snahou je ochránit všechny v domově před nákazou. Ať už klienty, tak zaměstnance, bez kterých by náš domov fungovat nemohl! Bohužel doba je skutečně zlá v mnoha ohledech. Všude okolo máme samá omezení.

Bohužel ani Vláda ČR v tomto ohledu nefunguje tak, jak by měla. Informace a nařízení, která vydává, jsou často zmatečná a v reálném životě nerealizovatelná. Navíc se veškerá opatření dozvídáme oficiálně až poté, co projdou médii. A já se svými kolegy poté stojíme před otázkou ,,Jak to vše zkombinovat?“. Chceme ochránit klienty a zaměstnance, chceme umožnit, abyste mohli klienty navštívit, chceme jim umožnit jet na vánoční svátky ke svým rodinám atd. Bohužel ač se to nezdá, je to skutečně velmi náročné, neboť se jedná o nejrizikovější skupinu obyvatel.

Vím, že většině z vás vadí povinné testy. Toto opatření určila Vláda ČR. Rádi bychom vás otestovali přímo v domově, ale kapacitně to zatím opravdu není možné. Děláme vše pro to, abychom vše zkoordinovali tak, aby to možné bylo. Argumenty, že můžeme najmout externí pracovníky chápu, nicméně je v této profesi (všeobecná zdravotní sestra) tak vysoký nedostatek pracovních sil, že je prakticky nemožné sehnat na tuto pozici výpomoc. Testování antigenními testy je možné absolvovat v nemocnici Hořovice. V Berounské nemocnici tato možnost není. Obě nemocnice jsou v rukách soukromého majitele, a tudíž není možné zasahovat do nabídky jejich služeb a do celkové organizace testování obyvatel. Na testy je možné se objednat na konkrétní hodinu tak, abyste sebe, i své blízké, vyvarovali kontaktu s ostatními potencionálně nakaženými lidmi.

Časté dotazy se množí také na to, proč není možné ve spodních patrech mluvit s klienty přes balkon. Rád bych upozornil, že prostor před balkony je součástí areálu domova. Zákaz návštěv s výjimkami platil pro celý domov, kdy součástí domova je areál okolo něj, i když není oplocen. Zároveň k tomu uvádím, že se nám množili neohlášené návštěvy, které přišly přes spodní balkony a bez jakýchkoliv ochranných pomůcek komunikovaly se svým příbuzným na vzdálenost menší než dva metry, rozhodli jsme, že není možné klienty takto navštěvovat, protože pracovníci domova nejsou schopni hlídat celé okolí domova. Bohužel to vyplývá z ohleduplnosti a respektování každého z nás. Pokud nebudeme respektovat pravidla a budeme je úmyslně porušovat jakýmkoli způsobem, z této situace se budeme dostávat velmi dlouho.

Rád bych se vyjádřil také k propustkám klientů domů na Vánoce. Po všech úvahách jsme se rozhodli, že klienty si budete na Vánoce moci vzít k sobě. Po pěti dnech od jejich návratu budou pracovníky domova otestování. Nechceme nikomu bránit, aby měl svého příbuzného na Vánoce u sebe.

Závěrem chci všechny požádat, aby pochopili situaci z naší strany, a především byli slušní k našim zaměstnancům. Všichni zaměstnanci celý rok obětovali svůj osobní život na úkor práce pro domov, mnozí neměli dovolenou, pracují prakticky nonstop rozděleni do skupin a vyhýbají se zbytným kontaktům, aby nenakazili naše klienty. I oni jsou psychicky hodně unavení a není vůči nim fér jakýkoliv nátlak či zloba!

Pojďme všichni být k sobě vstřícní a chápat jeden druhého, jenom tak se nám podaří vše zvládnout.