NÁVRAT KLIENTŮ Z PROPUSTEK A NÁVŠTĚVY

23. 03. 2021

Dle Usnesení vlády č. 296, kterým po dobu trvání nouzového stavu uděluje výjimku klientům DpS a DZR v případě vycházky mimo objekt nebo areál zařízení v tom smyslu, že nemusí po návratu podstoupit preventivní karanténu a následné POC testy. Podmínkou je, že tito klienti mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, od aplikace poslední dávky očkovací látky (v závislosti na očkovacím schématu) uplynulo nejméně 14 dní a klient nejeví žádné příznaky tohoto onemocnění.

Nadále platí návštěvy za klienty dle stanovených objednacích termínů

  • s potvrzením o negativním výsledku vyšetření na Covid-19
  • s potvrzením, že návštěva prodělala onemocnění Covid-19 v předchozích 90ti dnech
  • s platným certifikátem vystaveným MZ ČR o provedeném očkování
Není možné chodit na návštěvu za klienty v jiný než stanovený čas a bez nahlášení své přítomnosti na recepci domova! V nezbytných případech může návštěva proběhnout v jiný než na návštěvy stanovený den a to pouze za předpokladu, že bude o tuto výjimku písemně požádán ředitel organizace.

Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel.