PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 10. 6. 2021

10. 06. 2021

PRAVIDLA NÁVŠTĚV OD 10. 6. 2021

S platností od 10. 6. 2021 jsou pravidla pro návštěvy v našem domově následující:

1. Na návštěvu nyní můžete přijít kdykoliv od pondělí do neděle v časech od 7:00 – 19:00 bez předchozího objednání.
2. Na návštěvu za jedním klientem může přijít v jeden čas více osob (stále však dbejte na epidemiologická doporučení).
3. Na návštěvu mohou přijít i děti jakéhokoliv věku.

Podmínky pro umožnění návštěvy

Všechny osoby, které půjdou na návštěvu za klientem jak do vnitřních, tak i venkovních prostor se:
• Musí nahlásit na recepci domova a podepsat potřebné dokumenty (při každé návštěvě).
• Musí prokázat (dospělí a děti od 3 let):
  • potvrzení o negativním POC nebo PCR testem na přítomnost antigenu viru/viru SARS CoV - 2, který není starší než 48 hodin (postačí doklad ze zaměstnání, kde bude uvedeno jméno osoby, název zaměstnavatele + razítko, druh testu, datum provedení testu a výsledek testu).
  • nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 a to 22 dní po první dávce dvoufázovým schématem vakcíny, ne však déle jak 90 dní. U jednorázového očkování 14 dní po očkování.
  • nebo laboratorním potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 (do 180 dní od prvního pozitivního testu na přítomnost nemoci).
Dospělí jsou povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2 či KN95 bez výdechového filtru, a to po celou dobu návštěvy.
Děti od 3 do 15 let věku jsou povinny mít zakryté dýchací cesty jakýmkoli způsobem, který zabraňuje šíření kapének, a to po celou dobu návštěvy.
Děti do 3 let nejsou povinny mít zakryté dýchací cesty a nejsou povinny absolvovat test na přítomnost viru.

Vezměte na vědomí:
• že nebude umožněna návštěva osobě, která nesplní výše uvedená kritéria a která v době příchodu bude vykazovat jeden či více známých příznaků onemocnění Covid-19,
• není možné občerstvení zakoupené v kavárně Domova nebo přinesené s sebou konzumovat ve vnitřních prostorech domova. Toto je možné pouze v prostorech venkovních.

 

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL!

Další důležitá oznámení