Poděkování

01. 02. 2023
Chtěli bychom touto cestou za celý Domov seniorů TGM poděkovat městu Beroun, za jehož finančního přispění jsme mohli v loňském a i v  letošním roce uspořádat pro naše klienty program ve formě hudebních či kulturních vystoupení.