Nařízení ředitelky Domova seniorů TGM

15. 07. 2022
Nařízení ředitelky Domova seniorů TGM

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, od 15.07.2022 nařizujeme veřejnosti při návštěvách u klientů:
 
  • nosit po celou dobu návštěvy respirátor či nanoroušku
  • dodržovat i další hygienická opatření (důkladné mytí či dezinfekce rukou)
  • Při projevech jakéhokoliv infekčního onemocnění návštěvu odložit
  • Po návratu ze zahraniční dovolené je doporučeno s návštěvou nejméně 3-5 dní počkat