Ceník - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA


 

Úhrada za pobyt = úhrada za sociální služby (denní sazba za ubytování + stravu krát počet dní)
+
úhrada za zvolenou variantu péče

 

UBYTOVÁNÍ

 

jednolůžkový pokoj 250,– Kč/den
dvojlůžkový pokoj 250,– Kč/den

 

V ceně služby za ubytování je spotřeba elektrické energie dle standardního vybavení, topení, studená a teplá voda.
 

STRAVA

celodenní strava      205,– Kč/den
   
 

​(pro výpočet úhrady se počítá každý měsíc 30,42 dnů).


SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

S platností od 01.06.2022 je jedna hodina stanovena na 135,– Kč za skutečně spotřebovaný čas nutný k zajištění konkrétní činnosti:


 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 135 Kč/hod. 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč/hod. 
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 135 Kč/hod. 
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 135 Kč/hod. 
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135 Kč/hod. 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 135 Kč/hod. 
Pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč/hod. 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135 Kč/hod. 
Pomoc při použití WC 135 Kč/hod. 

 

 

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 135 Kč/hod.
Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 135 Kč/hod.


 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
 

Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět 135 Kč/hod
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob  135 Kč/hod
 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 135 Kč./hod.
 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 135 Kč/hod.
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 135 Kč/hod.
 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 135 Kč/hod.