Ceník - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA


 

Úhrada za pobyt = úhrada za sociální služby (denní sazba za ubytování + stravu krát počet dní)
+
úhrada za zvolenou variantu péče

 

UBYTOVÁNÍ

 

jednolůžkový pokoj 210,– Kč/den
dvojlůžkový pokoj 200,– Kč/den

 

​(pro výpočet úhrady se počítá každý měsíc 30 dnů).

V ceně služby za ubytování je spotřeba elektrické energie dle standardního vybavení, topení, studená a teplá voda.
 

STRAVA

celodenní diabetická strava 170,– Kč/den
celodenní racionální strava 160,– Kč/den
 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Jedna hodina je stanovena na 130,– Kč za skutečně spotřebovaný čas nutný k zajištění konkrétní činnosti:


 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 130 Kč/hod. 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč/hod. 
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 130 Kč/hod. 
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 130 Kč/hod. 
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/hod. 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 130 Kč/hod. 
Pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/hod. 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč/hod. 
Pomoc při použití WC 130 Kč/hod. 

 

 

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 130 Kč/hod.
Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 130 Kč/hod.


 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
 

Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět 130 Kč/hod
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob  130 Kč/hod
 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 130 Kč./hod.
 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

 
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 130 Kč/hod.
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130 Kč/hod.
 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 130 Kč/hod.