Ceník - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

                                                   Ceník úhrady za ubytování a stravu
                                                             v Domově seniorů TGM
                                                                 Platnost od 1.1.2023
 

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a novely vyhl. č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1. ledna 2023.

Cena za ubytování a stravu:

Úhrada za:                  Kč/den            počet dní                     Celkem Kč/měsíc

  Ubytování                                    280,-                30,42                               8 517,-

  Strava                                           235,-                30,42                               7 149,-

  Celkem                                         515,-                30,42                               15 666,-

 
Úhrada za poskytované služby (ubytování a stravu) je do patnáctého (15.) dne aktuálního měsíce.

Úhradu lze platit převodem na účet poskytovatele: 43-9403790247/0100. Variabilní symbol pro platbu = rodné číslo klienta.
Příspěvek na péči je určen výhradně na péči (§ 73 odst.4 zákona č. 108 Sb. o sociálních službách) a nelze jej použít na úhradu ubytování a stravy.
 
Vratky za pobyt mimo zařízení
Strava: denně 110,- Kč za potraviny (režie kuchyně se nevrací)
Ubytování : nevrací se

 
Ceník fakultativních služeb v Domově seniorů TGM
Platnost od 1.1.2023
 

Roční revize elektrospotřebiče           60,- Kč/ks

Drobné nákupy klientům budou probíhat 1x za 14 dní a tato služba bude i nadále bezplatná.
 
 
 
                                                                                   PhDr. Jitka Synková
                                                                                               ředitelka