Ceník - DOMOV PRO SENIORY

Ceník úhrady za ubytování a stravu
v Domově seniorů TGM
Platnost od 1.1.2023
 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a novely vyhl. č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1. ledna 2023

Cena za ubytování a stravu
Úhrada za:                  Kč/den            počet dní                     Celkem Kč/měsíc

                 Ubytování                     280,-               30,42                           8 517,-

                 Strava                            235,-               30,42                           7 149,-

                 Celkem                           515,-               30,42                           15 666,-

 
Úhrada za poskytované služby (ubytování a stravu) je do patnáctého (15.) dne aktuálního měsíce.

Úhradu lze platit převodem na účet poskytovatele: 43-9403790247/0100. Variabilní symbol pro platbu = rodné číslo klienta.
Příspěvek na péči je určen výhradně na péči (§ 73 odst.4 zákona č. 108 Sb. o sociálních službách) a nelze jej použít na úhradu ubytování a stravy.
 
Vratky za pobyt mimo zařízení
Strava: denně 110,- Kč za potraviny (režie kuchyně se nevrací)
Ubytování : nevrací se

 
Ceník fakultativních služeb v Domově seniorů TGM
Platnost od 1.1.2023
 

Roční revize elektrospotřebiče           60,- Kč/ks

Drobné nákupy klientům budou probíhat 1x za 14 dní a tato služba bude i nadále bezplatná.
 
 
 
                                                                                   PhDr. Jitka Synková
                                                                                               ředitelka