Ceník - DOMOV PRO SENIORY

 

Ceník služeb
 
 

UBYTOVÁNÍ
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služba
 • jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj                                250,-Kč na den
 
 
STRAVOVÁNÍ
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služba
 • celodenní strava min. 3 jídla a pitný režim                           205,-Kč na den
 
 
PÉČE
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem
 • za poskytované sociální služby (za péči) náleží celý Příspěvek na péči (PNP) v přiznané výši
 
Odlehčovací služba
 • výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí 135,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění jednotlivých úkonů
 • pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí
 
 
PLATBA ZA POBYT A SLUŽBU
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem
 • úhrada za pobyt, stravu a péči je splatná do 15. dne v měsíci, za který náleží
 • způsob platby domluví sociální pracovník se zájemcem o službu individuálně a je uveden ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby
 • platba je každý měsíc stejná – denní částka je násobená tzv. koeficientem 30,42
 
Odlehčovací služba
 • úhrada za pobyt, stravu a péči je splatná po skončení pobytu dle počtu dní a délky spotřebovaného času na zajištění jednotlivých úkonů
 
 
VRATKY ZA NEODEBRANOU STRAVU A SLUŽBY
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem
 • vratky náleží vždy za nepřítomnost celý den 24hodin
 • vratky za neodebranou stravu a péči jsou vypláceny v následujícím měsíci domluveným způsobem
  • vratka za neodebranou stravu činí 123,- Kč za celý den
  • vratka za neodebranou péči činí 1/30 z výše přiznaného PNP za celý den