Informace o chodu recepce:
 
 • Recepce Domova seniorů TGM je otevřena od 7:00 – 19:00 hod. Přítomna je vždy nejméně jedna recepční.
 • Registrace návštěvy: Při příchodu se osoba nahlásí v recepci. Recepční osobu konající návštěvu zapíše se do Knihy návštěv, kde uvede své jméno, příjmení, datum a dobu příchodu, dobu odchodu, jméno osoby, u které návštěvu koná.
 • Návštěvní doba: Návštěvy v Domově seniorů TGM jsou neomezené.
 • Doporučený čas návštěv je od 8:00 hod. do 19:00 hod., kdy je budova Domova seniorů TGM otevřena.
 • Příchod návštěvy mimo doporučený čas: Mimo pracovní dobu, kdy není otevřena recepce, je budova Domova seniorů TGM uzamykána. V případě příchodu návštěva zazvoní na zvonek u hlavního vstupu do budovy. Pracovník, který návštěvu vpustí do budovy, poskytne k registraci návštěvy Návštěvní knihu, kde návštěvník uvede své jméno, příjmení, datum a dobu příchodu, dobu odchodu, jméno osoby, u které návštěvu koná.
 • Prosíme, respektujte klid a mějte ohledy k ostatním klientům v daných hodinách:​
 
doba výdeje oběda 12:00 – 13:00 hod.
doba výdeje večeře 16:30 – 17:30 hod.
doba nočního klidu od 21:00 hod. do 6:00 hod. ráno.
doba odpoledního klidu od 13:00 hod až 14:00 hod.
 
 • Zaměstnanec Domova má právo zakázat návštěvu, pokud:
  • návštěva porušuje pravidla Návštěvního řádu
  • klient si nepřeje, aby do pokoje vstupovaly určité návštěvy (přání je uvedeno v osobním spise klienta)
 • Respektujeme rozhodnutí klienta, pokud se nechce s někým z rodiny setkávat, koho si nepřeje vidět apod.
 • Přístup do Domova bude vždy odepřen:
  • osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek
  • osobám, které mají rušivý vliv na pořádek a bezpečnost chodu
  • osobám, které vzbuzují nedůvěru a neuvedou jméno ani vztah ke klientovi
  • osobě, která je hlučná a navštívený klient nebo ostatní klienti si na ni stěžují
  • osobě, která je prokazatelně postižena nemocí, která ohrožuje zdraví klientů a zaměstnanců